Chwałowice - dziś

Sołtys: Michał Wolski


UMiG, 2016:
Liczba mieszkańców: 548
GUS, 2011:
Liczba budynków mieszkalnych: 112
Powierzchnia wsi: 845 ha


Współrzędne:
51°02'35''N 17°22'49''E


Chwałowice - rys historyczny

Niemieckie źródła historyczne podają rok 1680 jako datę założenia osady na terenach obecnych Chwałowic. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1734 roku i określają Chwałowice (Quallwitz) jako własność Jana Ferdynanda von Saurma osiadłego w Laskowicach. Jednak znaleziska z licznych stanowisk archeologicznych umiejscowionych na terenie całej gminy, w tym w pobliżu Chwałowic, świadczą o wcześniejszym osadnictwie tych terenów. Najwięcej stanowisk związanych jest z okresem późnego średniowiecza (ok. 1250-1500 roku n.e.).

W 1734 roku nasza miejscowość liczyła 34 domy. W drugiej połowie XIX wieku wieś liczyła już 68 domów i 451 mieszkańców (prawie tyle ile obecnie).

Prawidłowa nazwa naszej wsi powinna zapewne brzmieć Źródłowice czyli wieś położona na źródłach. Jak głosi legenda miały być tu podobno źródła zdrojowe. W roku 1881 przebywający w naszych okolicach Alfons Parczewski zanotował, że miejscowa ludność pomimo postępującej germanizacji nazywa swoją wioskę właśnie Źródłowice (Germanizacja powiatu oławskiego, Miesięcznik Geograficzno-Etnograficzny ''Wisła'', t. IV, Warszawa 1890). Po drugiej wojnie światowej, opierając się na brzemieniu, dość nieprecyzyjnie zastąpiono niemiecką nazwę Quallwitz polskim Chwałowice.

Aktualnie wieś pod względem administracyjnym obejmuje przysiółek Łaźno (Łaziszki), przyłączony do niej przed II wojną światową. Wcześniej na tym terenie istniał oddzielny folwark: Teichvorwerk. Chwałowice obejmują od tamtego czasu również dawne osobne sioło Kleine Dupine (inna nazwa Kleine Eichau).

Dane GUS dot. Chwałowic wykazują bardzo dynamiczny wzrost ilości mieszkańców w ostatnich latach: 1998r. - 225, 2002 r. - 274, 2009r. - 370, 2011r. - 473, 2016r. - 548.Chwałowice - przyszłość

W 2009 roku Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach zatwierdziła ''Plan odnowy miejscowości Chwałowice do 2015 roku''.
W dokumencie m.in. jako misję rozwojową wsi definiuje się: ''Podnoszenie warunków życia mieszkańców oraz tworzenie warunków sprzyjających osiedlaniu się nowych mieszkańców we wsi Chwałowice, szukających spokoju i czystego środowiska, a także rozwój aktywnych form spędzania wolnego czasu''.

(Uwaga: plik ma okolo 2.1 MB)


   Klik numer: