Chwałowice (Quallwitz) na mapach - przez wieki

Na tej stronie zbieramy i publikujemy mapy pokazujące naszą wioskę na przestrzeni wieków. Zapraszamy do wspólnych poszukiwań, jeśli macie Państwo mapy, których w naszym zestawieniu brakuje, prosimy o kontakt, z przyjemnością nasze zbiory uzupełnimy.   XVI, XVII w.

Pierwsze, znane dziś mapy Dolnego Śląska są na tyle mało dokładne, że nasza niewielka miejscowość, o ile wówczas już w jakiejś formie istniała, nie mogła się na nich pojawić.

Nasze okolice przedstawiano wówczas jako teren mocno zalesiony, widać to na załączonych mapach (pierwsza z nich, z 1561 r. tzw. mapa Marcina Helwiga, druga mapa z 1592 r, trzecia z 1645 r.).

Czwarta mapa (z 1644 r.) nie pokazuje jeszcze naszej wsi, prezentuje za to ciekawy ogrodzony obszar przy drodze na wschód od Dziupliny (Daupe), podpisany jako 'Ein Thiergarten'. Czy to tereny na wschód od obecnej drogi Laskowice - Oleśnica, na naszej wysokości? Zwierzyniec? Ot taka ciekawostka. Na późniejszych mapach już tego nie zobaczymy.


   1736

Źródło: www.namslau-schlesien.de
Skala: ?
Rozmiar pliku: 711 KB

Ciekawostki na mapie: Mapa Księstwa Brzeskiego wydana w 1736 r. To na dziś najstarsza mapa znaleziona przez nas, na której pojawia się nasza miejscowość. Qualwitz pisane przez jedno 'L'.   połowa XVIII w.

Dwie kolejne mapy z naniesionym Qualwitz (rok 1745 i 1748).


   1830

Źródło: greif.uni-greifswald.de
Skala: 1:200000
Rozmiar pliku: 7,9 MB

Ciekawostki na mapie: Dokładna mapa prezentująca Qualwitz i okoliczne wioski. Interesujące przedstawienie stawów (Schedlitz Teich, Schlubier Teich) na wschód od obecnych Łaziszek (zwanych wówczas Teichvorwerk, Teich = staw).


   1859

Źródło: wikipedia
Skala: 1:200000
Rozmiar pliku: 20,5 MB

Ciekawostki na mapie: Stawy na wschód od Łaziszek nadal widoczne na mapie, na kolejnej już ich nie będzie.


   1913

Źródło: Archiwum Map Zach. Polski (amzp.pl)
Skala: 1:25000
Rozmiar pliku: 17,7 MB

Ciekawostki na mapie: Tu Quallwitz już przez dwa 'L'. Dwa młyny wiatrowe: na północny-północny-zachód oraz na południowy-południowy-zachód od obecnego sklepu we wsi. Brak zabudowań przy ul. Głównej pomiędzy cmentarzem a obecnym sklepem. Zniknęły stawy na wschód od Łaziszek.


   1933

Źródło: Archiwum Map Zach. Polski (amzp.pl)
Skala: 1:100000
Rozmiar pliku: 36,2 MB

Ciekawostki na mapie: Drobne różnice w zabudowaniach Chwałowic. Nazewnictwo Dębiny i naszego Przysiółka: Gr. Dupine i Kl. Dupine.


   1937

Źródło: Archiwum Map Zach. Polski (amzp.pl)
Skala: 1:25000
Rozmiar pliku: 12,3 MB

Ciekawostki na mapie: Młyn wiatrowy południowy-południowy-zachód od obecnego sklepu zniknął... Pojawiły się zabudowania przy ul. Głównej pomiędzy cmentarzem a obecnym sklepem. Zmienione nazewnictwo Dębiny i naszego Przysiółka: Gr. Eichau i Kl. Eichau.


   1938

Źródło: Archiwum Map Zach. Polski (amzp.pl)
Skala: 1:50000
Rozmiar pliku: 31,6 MB

Ciekawostki na mapie: Podana jest ilość mieszkańców Quallwitz: ''(0,4)'' (w tysiącach).


   1944

Źródło: www.klauskunze.com
Skala: ?
Rozmiar pliku: 1,56 MB

Ciekawostki na mapie: Na tej mapie, mimo, że mniej dokładnej (a może właśnie dlatego), młyny są nadal dwa.


   1944

Źródło: ?
Skala: 1:200000
Rozmiar pliku: 28 MB

Ciekawostki na mapie: Zmagania z niemieckimi nazwami miejscowości w wykonaniu Armii Czerwonej. Kwałlwic...


   1945

Źródło: ?
Skala: ?
Rozmiar pliku: 131 KB

Ciekawostki: Tu wyjątkowo nie mapa a niemieckie zdjęcie lotnicze z lutego 1945 r. Młyn na skraju Chwałowic zniknął...


   1952

Źródło: Archiwum Map Zach. Polski (amzp.pl)
Skala: 1:25000
Rozmiar pliku: 16,8 MB

Ciekawostki na mapie: Jest to właściwie niemiecka mapa z 1930 r. Skopiowana przez Amerykanów i dostosowana do ich potrzeb (usunięta siatka niemiecka i naniesiona stosowana przez US Army). Prezentujemy tę mapę raczej jako ciekawostkę, jakimi danymi dysponowali na nasz temat Amerykanie 7 lat po wojnie.