Propozycje działań Stowarzyszenia na rok 2014

Poniżej publikujemy propozycje działań Stowarzyszenia na rok 2014. Będą one tematem obrad Walnego Zebrania Członków dnia 9 stycznia 2014r.

Prosimy o komentarze i uwagi. Mail biuro@chwalowice.org lub zakładka 'Napisz do nas' w menu po lewej stronie.

28.12.2013


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zapraszamy dnia 9 stycznia 2014 roku, na godzinę 19:00, do świetlicy koło sklepu na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
W programie m.in. przyjęcie planu działania na rok 2014.
Wszelkie propozycje mile widziane!

Zapraszamy również osoby chcące przystąpić do Stowarzyszenia.

13.12.2013


Znaleziono psa

Ubrany kundelek, okolice stadniny PEGAZ.
Telefon kontaktowy: 605 297 061.

29.12.2013


Życzenia Świąteczne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
składamy mieszkańcom Chwałowic najserdeczniejsze życzenia.
Dużo radości, szczęścia, optymizmu i spokoju.
Spełnienia wszystkich zamierzeń i planów.
Pomyślności w życiu osobistym, pracy zawodowej
i społecznej oraz dużo zdrowia

                                  życzy Zarząd

14.12.2013


Składki członkowskie

Szanowni Państwo. Przyjęte na grudniowym zebraniu Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2010-2013 wykazało, iż na dzień 03.12.2013 odnotowujemy pokaźne zaległości we wpłatach części składek członkowskich.

Zwracamy się więc z prośbą o pilne uregulowanie tych płatności. Statut Stowarzyszenia narzuca na Zarząd obowiązek weryfikacji listy Członków również w oparciu o terminowość opłacania składek. Dalsze zaleganie z ich opłacaniem może być niestety w najbliższym czasie podstawą do wykreślenia Pani/Pana ze Stowarzyszenia.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 691 062 926, lub mailowo pod adresem biuro@chwalowice.org. Dane kontaktowe, numer konta także w zakładce 'Stowarzyszenie' w menu po lewej stronie.

13.12.2013


Plan Chwałowic - tablica przy sklepie

Informujemy, że jest już zamontowany plan Chwałowic naprzeciwko sklepu.


19.11.2010