Harmonogram odbioru odpadów

Do pobrania także jako PDF (można drukować): tutajOdpady wielkogabarytowe
i Elektroodpady

Oba rodzaje odpadów niesandardowych odbierane są w naszej gminie dwa razy do roku:

Wiosną - przeważnie na przełomie marca i kwietnia,

Jesienią - na początku października.

O konkretnych terminach informujemy na bieżąco na stronie, także na FB i smsami.
Aktualne ceny, zniżki, zwolnienia:

Drastyczny wzrost opłat
za wywóz śmieci


Zapadła decyzja o znacznej podwyżce opłat za wywóz odpadów komunalnych w naszej gminie.

Zmiany wchodzą w życie od 1 czerwca 2021. Ze względu na stale rosnące koszty utylizacji naszych odpadów, a także ze względu na fakt, że znacznie wzrosła ilość wygenerowanych przez mieszkańców gminy odpadów, nowe ceny ustalono następująco:

- Stawka opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny: 29,50 zł od osoby.

- Stawka opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypałnia obowiązku segregowania odpadów: 59,00 zł od osoby.

- Zwolnienie wysokości 3,00 zł na osobę, dla zabudowy jednorodzinnej, gdzie właściciel kompostuje bioodpady w kompostowniku przydomowym.

- Dla rodzin wielodzietnych zwolnienie wysokości 50% na trzecie dziecko, oraz 75% na czwarte i każde następne dziecko.

Podwyżka cen jest znaczna i budzi uzasadnione kontrowersje. Poniżej pełne uzasadnienie do uchwały RM, przygotowane przez UMiG JL:

30.04.2021


Gospodarka odpadami: Deklaracja do wypełnienia

Obowiązkiem mieszkańca gminy Jelcz-Laskowice jest złożenie w UMiG ''DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI'' a także późniejsza dbałość o jej aktualizacje w przypadku zmian ilości osób zamieszkujących posesję/lokal mieszkalny, objętych systemem odbioru odpadów.

Deklaracja umożliwia w szczególności naliczenie zniżek za kompostowanie, zniżek dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny, itp.

Deklaracja jest do pobrania po kliknięciu na miniaturkę obok:


Uwaga! Jeśli ktoś z Państwa ma problem z pobraniem czy wydrukowaniem deklaracji, proszę o sms do sołtysa (691 062 926). Druki deklaracji dostępne są w UMiG.   Klik numer: