Kontakt

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I INTEGRACJI CHWAŁOWIC

ul. Szkolna 61
Chwałowice
55-230 Jelcz-Laskowice

nr KRS: 0000322586
NIP: 912-184-58-76
REGON: 020919578

KONTO:
Bank Spółdzielczy w Oławie Oddział w Jelczu-Laskowicach
nr: 57 9585 0007 0020 0200 0678 0001

e-mail: biuro@chwalowice.org
www: http://www.chwalowice.org


ZARZĄD:

Prezes:Aneta Kowal tel. kont. 605 559 887
Wiceprezes: Tomasz Andreasik
Wiceprezes: Joanna Ciszewska-Gajda   Klik numer: